utorak, 12 jul 2016 12:07

VRATITI NVO U ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Written by

racun

 

Koalicija NVO-saradnjom do cilja predstavila je na sjednici skupštinskog Odbora za budžet, ekonomiju i finansije inicijativu za dopunu Predloga Zakona o računovodstvu koji je na dnevnom redu Skupštine. Koalicija NVO predlaže dopunu Predloga Zakona o računovodstvu, preciznije člana 1 koji se odnosi na subjekte koji su predmet ovog propisa a u želji da nevladine organizacije ponovo budu obuhvaćene ovim propisom.


Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o računovodstvu i reviziji koji je usvojen u junu 2011. godine utvrđena je obaveza dostavljanja godišnjih finansijskih izvještaja samo za pravna lica koja obavljaju privrednu djelatnosti. Na osnovu ovih izmjena, nevladine organizacije koje ne obavljaju privrednu djelatnost nemaju obavezu dostavljanja finansijskih izvještaja Poreskoj upravi. Ove izmjene Zakona iz 2011. godine urađene su bez konsultovanja nevladinih organizacija.
U Predlogu Zakona o računovodstvu koji se nalazi u Skupštini Crne Gore zadržano je ovo rješenje koje treba da bude promijenjeno.
Aktuelni Zakon kao i predlog Zakona o računovodstvu otvaraju pitanje da li nevladine organizacije koje ne obavljaju privrednu djelatnost treba uopšte da imaju poslovne knjige?
Ako nevladine organizacije ne treba da imaju poslovne knjige, onda se nad njihovim radom teško može sprovesti kontrola. Koalicija NVO ne vidi razlog da se NVO izdvajaju iz sistema kontrole pravnih lica u odnosu privredne subjekte i javnu upravu.
Najveći broj nevladinih organizacija vodi poslovne knjige utvrđene članom 18 Predloga Zakona o računovodstvu u želji da budu transparentne u svom radu. Takođe, dostavljanje finansijskih izvještaja je preduslov za korišće je skromnih sredstava iz državnog i budžeta lokalnih samouprava.
Koalicija NVO smatra da dostavljanje finansijskih izvještaja Poreskoj upravi nije prevelik napor i ne iziskuje velika dodatna sredstva koja mogu biti opterećenje za NVO. Osnovni motiv za našu inicijativu leži u činjenici da se dostavljanjem finansijskih iskaza Poreskoj upravi ostvaruje veća transparentnost u radu nevladinih organizacija. Ukoliko bi bila prihvaćena naša inicijativa, onda bi u skladu sa članom 9 stav 5 Predloga Zakona o računovodstvu, na internet stranici Poreske uprave bili objavljeni bilansi stanja i uspjeha svih nevladinih organizacija. Sada ta odredba Zakona važi samo za one organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost.
Pitanje raunovodstva u neprofitnim organizacijama kao što su nevladine orgaizacije, sindikati i vjerske organizacije, moguće je urediti posebnim propisom ali do usvajanja takvog propisa treba osigurati obaveznost vođenja poslovnih knjiga primjenom istih pravila za sva pravna lica.
Nadamo se da će predlagač prihvatiti našu incijativu i pokrenuti postupak izmjena Predloga Zakona o računovodstvu u cilju ponovnog uključivanja nevladinih organizacija u krug subjekata na koje se ovaj propis u cjelosti odnosi.

Koalicija NVO-saradnjom do cilja trenutno okuplja 101 nevladinu organizaciju iz Crne Gore.

S poštovanjem,
Goran Đurović, predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO-saradnjom do cilja

Read 2364 times

logo mali

Ko je online

Ko je na mreži: 12 gostiju i nema prijavljenih članova

Saopštenja

Odgovori na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću 2019-12-27 - Odgovor na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću možete preuzeti ovdje.
Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta 2017-06-06 - „Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom...

Najnovije