ponedjeljak, 18 jul 2016 11:37

OMOGUĆITI ZAŠTITU GRAĐANA OD GREŠAKA SKUPŠTINE CRNE GORE

Written by

 

skupstina

Koalicija NVO-saradnjom do cilja traži od poslanika da omoguće pravnu zaštitu u slučajevima kada Skupština Crne Gore odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama građana i pravnih lica. Koalicija NVO traži da Skupština Crne Gore ne bude izuzeta od primjene Zakona o upravnom sporu.

Izražavamo zadovoljstvo što su poslanici Dritan Abazović i Neven Gošović predložili amandman na Predlog Zakona o upravnom sporu koji je na dnevnom redu Skupštine i očekujemo od ostalih poslanika iz svih političkih partija da daju podršku ovoj inicijativi. Dosadašnja iskustva u procesima imenovanja u pojedine savjete i tijela daju nam za pravo da tražimo mogućnost sudske zaštite kojom će biti ograničena moć poslanika da shodno svom nahođenju i interesima primjenjuju zakonske odredbe. Ukoliko poslanici ne podrže ovaj zahtjev šalju jasnu poruku građanima da ne žele kontrolu svog rada i da i ne vode računa o interesima građana.

Odredba predloga Zakona o upravnom sporu, a koja je slična onoj u važećem propisu, onemogućava ostvarenje sudske zaštite za građane i pravna lica koja u postupcima koji se vode pred ovim organima, ostvaruju svoja pojedinačna prava.

Dosadašnja praksa ukazuje na potrebu da se u upravnom postupku zaštite prava građana i pravnih lica od administrativne greške, povrede materijalnih i procesnih odredbi zakona. Konkretno, u postupcima imenovanja fizičkih lica odnosno predstavnika pravnih lica (nevladinih organizacija) u pojedina tijela, dolazilo je do spornih situacija koje su bile predmet različitog tumačenja, što je izazvalo snažno interesovanje domaće i međunarodne javnosti. Nažalost, izostala je mogućnost vođenja odgovarajućeg sudskog postupka u kojem bi bilo utvrđeno pravilno tumačenje zakona i ostvarena zaštita pravnih interesa stranaka u sporu. Ovo zato što je Upravni sud smatrao da je Predlog Odluke o imenovanju članova pojedinh tijela, a koju donosi Administrativni odbor ”nije konačni akt protiv kojeg se može voditi upravni spor”, dok u odnosu na konačni akt Skupštine Crne Gore (odluka plenuma) Upravni sud nije imao i nema nadležnost jer je Skupština izuzeta od primjene Zakona o upravnom sporu. Uvođenjem mogućnosti da se pred Upravnim sudom zaštite prava građana i pravnih lica i u ovim slučajevima, smanjio bi se pritisak i na same poslanike jer će eventualne greške biti ispravljene na valjan način u sudskom postupku.

Incijativa Koalicije NVO je u interesu vladavine prava, potpunije pravne zaštite građana, zakonitog rada službe Skupštine Crne Gore, zakonitog rada Administrativnog odbora, doprinosi daljem razvoju nevladinih organizacija i civilnog društva i njihovom zakonitom učešću u organima i tijelima za koje je propisano da imaju pravo učešća pod utvrđenim uslovima.

Koalicija NVO-saradnjom do cilja trenutno okuplja 101 nevladinu organizaciju iz Crne Gore.

Goran Đurović, predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO-saradnjom do cilja

Read 6782 times

logo mali

Ko je online

Ko je na mreži: 8 gostiju i nema prijavljenih članova

Saopštenja

Odgovori na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću 2019-12-27 - Odgovor na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću možete preuzeti ovdje.
Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta 2017-06-06 - „Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom...

Najnovije