četvrtak, 25 septembar 2014 10:40

Reagovanje na tekstove objavljene u dnevnom listu „Pobjeda“ od 18 i 19 septembra 2014 godine

Written by

reagovanje

 

VLADA ODGOVORNA ZA NEDOSTATKE U FINANSIRANJU NVO

Tekstovi objavljeni u dnevnom listu „Pobjeda“ 18 i 19 septembra napisani su sa tendencijom kriminalizacije nevladinih organizacija u Crnoj Gori bez bilo kavih argumenata. U tekstu su iznijeti netačni podaci o izdvajanjima građana Crne Gore za finansiranje projekata nevladinih organizacija. Iz Fonda od igara na sreću u periodu 2007-2013 godina finansirani su projekti NVO u ukupnom iznosu od oko 11,6 miliona eura što je značajno manje u odnosu na „preko 20 miliona državnih para“ kako navodi novinarka. Novinarka se pita „hoće li se uvesti red u finansiranje projekata civilnog sektora“ što implicira da su same nevladine organizacije krive za nedostatke u procedurama finansiranja. Kada se tome doda oprema teksta i karikatura koja NVO predstavlja prosjacima onda je namjera jasna. Sve navodne činjenice se povezuju sa navodnim izjavama „mnogih sagovrnika“ ovog dnevnog lista pri čemu se nijedno ime ne saopštava.

„Za novinara su činjenice neprikosnovene, a njegova obaveza je da ih stavlja u pravilan kontekst i onemogući njihovu zloupotrebu, bilo da se radi o tekstu, slici ili tonu.“

Novinarka vrši generalizaciju nevladinih organizacije preko nepotkrijepljenih konstatacija o navodnim luksuznim poslovnim prostorima, natprosječnim zaradama itd..To je, kako se tvrdi, sve omogućio državni sektor koji se tekstovima „Pobjede“ očigledno poziva da ukine finansiranje projekata NVO. Iste one „Pobjede“ čije gubitke finansiraju građani milionima eura. Država nije dala ništa NVO, sve do sada stečene slobode plod su dugotrajnog rada kedibilnih nevladinih organizacija.

Netačan je razlog koji navodi novinarka za uvođenje „centralizovanog“ modela finansiranja projekata NVO. Motiv Ministarstva finansija na čiji zahtjev je ovaj model definisan Zakonom o NVO, je veća kontrola trošenja sredstava a ne „izbjegavanje već ustaljene prakse“ da neke NVO dobiju sredstva iz više izvora dok druge ostanu bez izvora prihoda za tekuću godinu. Kad bi „Pobjeda“ zaista bila na tržištu možda bi i novinarka shvatila da nijednoj NVO nije garantovano finansiranje samo zato što je registrovana. Fantomski sagovornici „Pobjede“ saglasni su da se za novac kojim su finansirani projekti NVO moglo izgraditi najmanje pet škola, tri bolnice, fabrika (mada se ne precizira vrsta proizvodnje) a vjerovatno i auto-put. Minimalizovanjem rezultata projekata NVO treba da pomogne donošenju odluke o daljem smanjenju finansiranja projekata NVO i postepenom uništavanju organizacija koje su svojim radom, više nego bilo gdje u okruženju, doprinijele da se problemi građana učine vidljivim a anomalije i zloupotrebe u radu javnog sektora javnim. Bilo bi interesantno da je novinarka postavila pitanja Savjetu za razvoj NVO ili Kancelariji Vlade za saradnju sa NVO kako bi se upoznala javnost i sa njihovim stavovima.

Iznošenje paušalnih optužbi na račun svih NVO, bez iznošenja argumenata i lociranja pojedinačne odgovornosti za eventualne zloupotrebe, predstavlja jasnu namjeru kriminalizacije cijelog civilnog sektora što se već u kontinuitetu radi poslednjih godina.

Zlouotreba ima u svim sektorima društva a na državnim organima je da istraže prestupe i kazne nezakonite radnje. Zašto državni organi i institucije ne rade svoj posao i unaprijede procedure za finansiranje projekata NVO? Zašto državni organi ne prihvate incijative samih NVO u ovoj oblasti? Zašto državni organi koji finansiraju projekte NVO ne procije uspješnost i promjene u zajednici nastale nakon realizacije projekata?

Izvještaj DRI potvrđuje ono na što Koalicija NVO-saradnjom do cilja ukazuje duže od tri godine a to je da se nastavlja haotično stanje u odnosu javnog sektora prema nevladinim organizacijama u dijelu finansiranja. Skoro tri godine se ne primjenjuje Zakon o nevladinim organizacijama u dijelu finansiranjaprojekata u oblastima najznačajnijim za proces pristupa EU: promovisanje ljudskih i manjinskih prava, vladavinu prava, razvoj civilnog društva i volonterizma, evroatlantske i evropske integracije, nauku, umjetnost, zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, održivi razvoj, zaštitu potrošača, rodnu ravnopravnost, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Vlada Crne Gore nije sposobna da obezbijedi sprovođenje sopstvenih zaključaka i propisa.

Ministarstvo finansija nadležno je za izradu podzakonskog akta kojim treba da se uredi novi proces finansiranja NVO u Crnoj Gori. Koalicija NVO predožila je prije približno dvije godine novi model finansiranja i čitav niz mehanizama kojim bi se smanjila mogućnost zloupotreba i konflikta interesa. Isključivi krivac za neusvajanje izmjena zakona i donošenje podzakonskih akata je Ministarstvo finansija i Vlada Crne Gore. U odnosu Vladeprema finansiranju nevladinih organizacija vidimo namjeru da se vrši pritisak na djelovanje nevladinih organizacija i kriminalizacija NVO. Jasna je namjera da se želi zadržati stanje koje dozvoljava medijske i druge manipulacije koje imaju za cilj da prikažu nevladine organizacije kao kriminalne strukture koje neodgovorno troše novac.

Izvještaj DRI prepoznaje pogrešnu primjenu Zakona o igrama na sreću i smanjenje budžeta za finansiranje projekata NVO. U periodu 2008-2014 godina, protivzakonito je smanjen za preko 5 miliona eura iznos sredstava za finansiranje projekata NVO iz fonda od igara na sreću. Takvo ponašanje predstavlja finansijski pritisak na djelovanje NVO i pokušaj gušenja nevladinog sektora u Crnoj Gori.

Činjenica je da postoje i dokazani formalni propusti u radu Komsije za raspdjelu prihoda od igara na sreću na koje je ukazao i Upravni sud. Sa druge strane optužbe za korupciju treba procesuirati nadležnim organima a njihova reakcija treba da bude momentalna kao što treba da bude i u drugim slučajevima kada se prijavljuju slučajevi korupcije u javnim institucijama. Svi pojedinačno treba da snose odgovornost za svoje postupke i trpe posledice ukolko se krivica dokaže. Umjesto generalizacije bilo bi umjesno personalizovati optužbe. Većina članova Komisije za raspodjelu sredstava kao i predsjednik koji treba da se stara o zakonitosti rada, su predstavnici organa državne uprave. Ne treba zaboraviti činjenicu da su upravo nevladine organizacije svih ovih godina tražile uvođenje kontrole trošenja sredstava i finansijsku reviziju koja je konačno urađena prethodne godine. Medijski neargumentovani napadi koji na žalost dolaze i od nekih nevladinih organizacija usmjereni su na stvaranje negativne generalizacije i skandalizaciju cijelog NVO sektora. Izgleda da je potrebno sve segmente društva isprljati kako bi se odgovrnost državnih organa za nepravilnosti i nezakonitost umanjila.

Na kraju možda vrijedi podsjetiti na Kodeks novanara Crne Gore: „Novinar je u službi javnog interesa. Kredibilitet novinara i novinarske profesije počiva na profesionalnom poštenju, integritetu i znanju. U interesu je svakog novinara, i njegova je dužnost, da se pridržava ovog Kodeksa.“

Koalicija NVO-saradnjom do cilja trenutno okuplja 119 nevladinih organizacija registrovanih u Crnoj Gori. Osnovni ciljevi Koalicije su:

Unapređenje okvira za razvoj i rad nevladinog sektora u Crnoj Gori;
Unapređenje odnosa sa Vladom Crne Gore, lokalnom samupravom, Skupštinom Crne Gore i privrednim subjektima i
Poboljšanje programske i finansijske transparentnosti rada nevladinog sektora


Goran Đurović, predsjednik Upravnog odbora Koalicije NVO-saradnjom do cilja

Read 1516 times

logo mali

Ko je online

Ko je na mreži: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

Saopštenja

Odgovori na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću 2019-12-27 - Odgovor na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću možete preuzeti ovdje.
Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta 2017-06-06 - „Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom...

Najnovije