„Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom modelu, koji podrazumijeva puno učešće i odgovornost resornih ministarstava, primjenjuje Evropska komisija i zemlje EU“, tvrdi Vojičić

 

Koalicija NVO Saradnjom do cilja insistirati na zahtjevu da se sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija (NVO) sa sadašnjih najmanje 0,5 odsto povećaju na najmanje jedan odsto tekućeg budžeta.

Koalicija NVO Saradnjom do cilja smatra da je propuštena prilika da se izmjenama i dopunama Zakona o NVO i Zakona o igrama na sreću na adekvatan način uredi pitanje finansiranja projekata i programa NVO u Crnoj Gori.

Predsjednik Skupštine Koalicije NVO Saradnjom do cilja, Milenko Vojičić, kazao je da Koalicija NVO, koja okuplja preko stotinu NVO, smatra lošom odluku Vlade da ukine raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću koji se godinama usmjeravao za finansiranje projekata i programa NVO iz šest oblasti od javnog interesa.

„Koalicija se zalagala da 60 odsto ukupnih prihoda od koncesionih naknada od igara na sreću i dalje bude upotrijebljeno za finansiranje projekata iz šest oblasti: socijalne zaštite i humanitarne djelatnosti, zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom, razvoja sporta, kulture, vaninstitucionalnog obrazovanja i vaspitanja, borbe protiv patološkog kockanja, droge i svih oblika zavisnosti”, naveo je Vojičić u saopštenju.

Kako je podsjetio, Koalicija NVO se zalagala da se finansiranje projekata iz tih šest oblasti od javnog interesa sprovodi po proceduri koju propisuje Zakon o NVO, odnosno preko resornih ministarstava.

Prema njegovim riječima, ti zahtjevi Koalicije nijesu prihvaćeni.

„Koalicija NVO tražila je i da se u Zakonu o NVO poveća procenat tekućeg budžeta za finansiranje drugih oblasti od javnog interesa i kofinansiranje projekata podržanih iz fondova Evropske unije, što je Vlada i prihvatila“, rekao je Vojičić.

On je naveo da Koalicja NVO smatra da decentralizovani model finansiranja projekata NVO preko resornih ministarstava može osigurati bolju realizaciju mnogobrojnih strategija i akcionih planova i dati veći doprinos unapređenju kvaliteta života građana Crne Gore.

„Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom modelu, koji podrazumijeva puno učešće i odgovornost resornih ministarstava, primjenjuje Evropska komisija i zemlje EU“, tvrdi Vojičić.

On ističe da uspjeh novog modela finansiraja projekata NVO zavisi od dosljedne primjene Zakona o NVO i podzakonskog akta koji će detaljnije urediti ovu oblast. „I najbolje ideje mogu da se upropaste lošom realizacijom“.

„Takođe, nijedan model, pa ni ovaj, ne može dati rezultate ukoliko su sredstva za finansiranje projekata NVO mala, kao što je to sada slučaj. Zbog toga će Koalicija NVO Saradnjom do cilja i dalje insistirati na svom zahtjevu da se sredstva za finansiranje projekata NVO sa sadašnjih najmanje 0,5 odsto povećaju na najmanje jedan odsto tekućeg budžeta“, naglasio je Vojičić.

On je poručio da je sljedeći hitan korak koji Vlada treba da preduzme u toj oblasti donošenje novog propisa kojim će se adekvatno urediti finansiranje projekata organizacija osoba sa invaliditetom, a što je i najavljeno zaključkom Skupštine prilikom usvajanja izmjena Zakona o NVO.

„U tom smislu pozivamo Odbor za ljudska prava i slobode, kao matični odbor, da u najkraćem ovo pitanje stavi na dnevni red“, naveo je Vojičić.

On smatra da je ne manje važno pitanje koje mora odmah biti stavljeno na dnevni red Vlade donošenje uredbe o dodjeli prostora i državne imovine na korišćenje NVO kako bi se unaprijedila održivost djelovanja NVO.

„Na rješavanju ovog pitanja, koje je predviđeno i Strategijom razvoja NVO, insistira i Evropska komisija, a nadamo se da će i NVO koje nijesu članice Koalicije NVO ovo podržati kako bi se spriječilo kreiranje klijentelističkih odnosa Vlade i pojedinih NVO, odnosno sve NVO dovele u ravnopravan položaj, što sada nije slučaj“, zaključio je Vojičić.

 

skupstina

Koalicija NVO-saradnjom do cilja traži od poslanika da omoguće pravnu zaštitu u slučajevima kada Skupština Crne Gore odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama građana i pravnih lica. Koalicija NVO traži da Skupština Crne Gore ne bude izuzeta od primjene Zakona o upravnom sporu.

utorak, 12 jul 2016 12:07

VRATITI NVO U ZAKON O RAČUNOVODSTVU

racun

 

Koalicija NVO-saradnjom do cilja predstavila je na sjednici skupštinskog Odbora za budžet, ekonomiju i finansije inicijativu za dopunu Predloga Zakona o računovodstvu koji je na dnevnom redu Skupštine. Koalicija NVO predlaže dopunu Predloga Zakona o računovodstvu, preciznije člana 1 koji se odnosi na subjekte koji su predmet ovog propisa a u želji da nevladine organizacije ponovo budu obuhvaćene ovim propisom.

ana goran

 

Vlada zakinula NVO za 3,9 miliona

       Koalicija NVO „Saradnjom do cilja” zatražiće da se rebalansom budžeta Crne Gore za 2016. godinu, kao i zakonom o budžetu za 2017. godinu isprave posledice kršenja zakona Ministarstva finansija, poručio je Goran Đurović

 

tc

 

TACSO kancelarija u Crnoj Gori i Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)- Resursni centar za nevladine organizacije u Crnoj Gori, su danas u hotelu Premier u Podgorici, održali konsultativni sastanak, u cilju unaprijeđenja sadržaja Izvještaja o procjeni potreba organizacija civilnog društva u Crnoj Gori.

cgo looooogooo

 

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru projekta „Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” organizuje informativni sastanak vezan za konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori.

logo mali

Ko je online

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

Saopštenja

Odgovori na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću 2019-12-27 - Odgovor na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću možete preuzeti ovdje.
Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta 2017-06-06 - „Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom...

Najnovije