četvrtak, 11 februar 2016 20:22

Zapisnik sa sastanka UO 21062012

četvrtak, 11 februar 2016 20:18

Zapisnik sa Sjednice Upravnog odbora Koalicije NVO Saradnjom do cilja 2112013

četvrtak, 11 februar 2016 20:18

Zapisnik sa sjednice UO 25 april 2015

četvrtak, 11 februar 2016 20:17

Zapisnik sa sjednice UO 17.5.2014

četvrtak, 11 februar 2016 20:16

Zapisnik sa sjednice UO 12 decembar 2015

četvrtak, 11 februar 2016 20:16

Zapisnik sa sjednice UO 6 decembar 2014

četvrtak, 11 februar 2016 20:15

Zapisnik sa Sjednice Skupštine 2 Novembar 2013

četvrtak, 11 februar 2016 20:15

Zapisnik sa sjednice Skupstine Koalicije NVO-Saradnjom do cilja 07.07.2012.godine

četvrtak, 11 februar 2016 20:14

Zapisnik sa sjednice Skupstine 12 decembar 2015

četvrtak, 11 februar 2016 20:14

Zapisnik sa sjednice Skupstine 6 decembar 2014

Saopštenja

Odgovori na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću 2019-12-27 - Odgovor na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću možete preuzeti ovdje.
Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta 2017-06-06 - „Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom...

Najnovije